Juridische diensten

Welke juridische risico’s zijn er en hoe kan je die afdekken?

Een juridisch risico is een risico op een juridisch conflict. Als ondernemer loop jij verschillende risico’s met elk een eigen oplossing. Welke juridische risico’s er zijn en met welke verzekering of dienst je dit risico kan dekken, leggen wij hier uit.

Juridische risico’s

Aansprakelijkheidsstelling

Aansprakelijkheidsstelling wil zeggen dat jij door derden aansprakelijk wordt gesteld voor de door hen geleden schade. Dit kunnen opdrachtgevers zijn, klanten of andere (zakelijke) relaties waarmee jij zaken doet. Het risico op aansprakelijkheidsstelling is (gedeeltelijk) af te dekken door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.

Conflicten

Juridische conflicten komen dagelijks voor. Dit kan gaan om hele grote zaken die voor een rechter worden uitgevochten. Dit kunnen ook hele kleine discussies zijn over een clausule in een contract. Beide gevallen vragen soms om juridische expertise.

Hoe kan ik deze risico’s afdekken?

Aansprakelijkheids-verzekering

De verzekeraar, van zowel de bedrijfs– als beroeps– als bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, biedt dekking voor de kosten die gemaakt moeten worden wanneer jij aansprakelijk wordt gesteld. Zij dekken dus niet enkel de kosten voor de schade maar ook de kosten om vast te stellen of jij wel of niet aansprakelijk bent. Dit laatste wordt ‘recht van verweer’ genoemd.

Algemene voorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden kunnen een deel van jouw aansprakelijkheid beperken. Algemene- en leveringsvoorwaarden zijn termen die veel door elkaar heen worden gebruikt. De leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van algemene voorwaarden. De leveringsvoorwaarden regelen de voorwaarden waaronder jij als ondernemer jouw product of dienst levert aan jouw klant(en).

Dit klinkt misschien logisch maar wat houden leveringsvoorwaarden in en waarom zijn ze zo belangrijk? Het is allereerst van belang om vast te stellen wat jij levert, diensten of producten.

Juridische Adviesdesk

Met het Juridische Adviesdesk heb je direct en onbeperkt toegang tot een team van ervaren juristen, gespecialiseerd in arbeids-, contractueel-, bestuurs- privacy- en aansprakelijkheidsrecht. De Juridische Adviesdesk is erop gericht jouw juridische vragen te beantwoorden. Dit kunnen bijvoorbeeld preventieve of informatieve vragen zijn. Het aantal vragen wat jij mag stellen wanneer jij een abonnement hebt op de Juridische Adviesdesk is onbeperkt.  

Rechtsbijstands-verzekering

Een rechtsbijstandsverzekering biedt dekking voor de kosten wanneer er sprake is van een juridisch conflict. Dit kan bijvoorbeeld een conflict betreffen met een relatie zoals een klant of opdrachtgever. Dit zou ook een conflict met de overheid kunnen betreffen.

De rechtsbijstandsverzekering zal jou bijstaan in dit conflict, namens jou corresponderen met de wederpartij en zo nodig procederen.

Binnen de rechtsbijstandsverzekering kan jij verschillende modules verzekeren die elk  een eigen dekking kennen.

Veelgestelde vragen

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden bij het sluiten van een overeenkomst?

In het verbintenissenrecht, waar alles rondom contracten, productaansprakelijkheid en dienstverlening wordt besproken, staan allerlei regels waar contractpartijen zich aan dienen te houden.

Lees hier meer over het sluiten van een overeenkomst.

Waarom heb ik algemene voorwaarden nodig?

Er is veel wet- en regelgeving rondom het leveren van diensten en producten. Zo staan er in de wet allerlei regels rondom betalingen, het niet of niet tijdig leveren van een product, hoe je de wederpartij moet laten weten dat jij de gemaakte afspraken niet na kan komen en wie er aansprakelijk is voor eventuele schade/tekortkomingen na het leveren van een dienst of product.

Lees hier meer over het belang van leveringsvoorwaarden.

Waar helpt de Juridische Adviesdesk bij?

De juristen van de Juridische Adviesdesk kunnen jou op verschillende rechtsgebieden zowel telefonisch als per e-mail adviseren.
Enkele voorbeelden:

  • contractueel;
  • privacy (AVG);
  • arbeidsrecht;
  • bestuursrecht.

Wat is het verschil tussen de Juridische Adviesdesk en een rechtsbijstandsverzekering?

Het verschil met een rechtsbijstandsverzekering is dat je aan de Juridische Adviesdesk ook preventieve vragen kan stellen. De rechtsbijstandsverzekering biedt pas dekking wanneer er al een conflict speelt.

Kan ik als bestuurder van een rechtspersoon ook privé aansprakelijk worden gesteld?

Ja, als bestuurder van een rechtspersoon kan jij in sommige situaties ook met jouw privévermogen aansprakelijk worden gesteld. In dit artikel lees jij hier meer over.

Wat is een rechtspersoon?

Een rechtspersoon is een organisatie (zoals een onderneming) met dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan anderen aansprakelijk stellen maar ook aansprakelijk gesteld worden. Onderstaande organisaties zijn rechtspersonen:
– Stichtingen;
– Verenigingen;
– BV;
– NV.

Heb ik als zzp’er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Nee, in principe heb jij deze verzekering niet nodig als zzp’er.

Lees hier waarom jij deze verzekering niet nodig hebt.

Is een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, wel verstandig. Iedere ondernemer heeft baat bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Tegen relatief lage (premie)kosten dek jij een groot risico af.

Of jij een bestuurders- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt is afhankelijk van jouw werkzaamheden.

Verzekeraars die wij onder andere meenemen in onze vergelijking

Waarom via Verzekeringen24?

Denkt met je mee

Wij denken met je mee en kijken of en welke verzekering of dienst voor jouw geval het best aansluit.

Scherp tarief

Daarbij streven wij ernaar onze diensten tegen een zo scherp mogelijk tarief aan te bieden.

Groeit mee met je activiteiten

Als je onderneming groeit of verandert, dan helpen wij je om te bepalen waar je nog meer rekening mee moet houden.

Bereikbaar

Je kan contact met ons opnemen via de kanalen die jou uitkomen, zoals telefoon, e-mail, chat en WhatsApp.

Hulp nodig?

Weten welke bedrijfsverzekeringen jij nodig hebt?