Inventaris- en goederenverzekering

De belangrijkste verzekeringen voor je inventaris en goederen!

Premie berekenen

Wat is een inventaris- en goederenverzekering?

De inventaris- en goederenverzekering biedt dekking voor jouw spullen die jij nodig hebt voor jouw bedrijfsvoering. De inventaris- en goederenverzekering omvat, zoals de naam al verklapt, twee elementen. Jouw inventaris en jouw goederen. Daarbij is er nog een derde onderdeel wat jij kan verzekeren die niet direct uit de naam af te leiden is, namelijk huurdersbelang.

Wanneer jij de inventaris- en goederenverzekering afsluit heb je zelf de mogelijkheid om de verzekerde bedragen te kiezen. Voor een ICT-bedrijf zal het bijvoorbeeld belangrijk zijn om een hoger bedrag aan inventaris te verzekeren en voor een bakker zullen ook de goederen van belang zijn. Hieronder worden de drie onderdelen van de inventaris- en goederenverzekering toegelicht.

Inventaris

Het onderdeel “inventaris” in de inventaris- en goederenverzekering biedt dekking voor de spullen die nodig zijn voor de uitvoering van jouw bedrijf. De inventarisverzekering biedt dekking voor jouw reguliere inventaris. Wanneer jij (een hogere waarde aan) elektronica hebt kan je hiervoor een elektronicaverzekering afsluiten.

Voorbeeld van jouw inventaris:

 • Bureau’s;
 • Stoelen;
 • Computers;
 • Kasten;
 • Monitoren;
 • Etc.
Goederen

Het onderdeel “goederen” in de inventaris- en goederen biedt dekking voor jouw voorraden. Dit zijn eigenlijk de goederen die jij op voorraad hebt, bedoeld ter vervaardiging, die nodig zijn om jouw werk te kunnen doen. De inventaris ondersteunt het werk. De goederen maken onderdeel uit van het werk, ze worden vaak ook gebruikt voor verkoop.

Voorbeeld van jouw goederen:

 • Voedingswaren;
 • Voorraad hout;
 • Voorraad verf;
 • Schroeven, moeren, bouten;
 • schoonheidsproducten;
 • Etc.
Huurdersbelang

Huurdersbelang is eigenlijk een stukje gebouwenverzekering wat opgenomen kan worden in de inventaris- en goederenverzekering. Belangrijk is dat dit niet ter vervanging dient van de gebouwenverzekering. Huurdersbelang biedt dekking voor verbeteringen die jij hebt aangebracht aan het gebouw wat jij huurt.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

 • Jij huurt een kantoorruimte en laat de wanden stuken en schilderen. Het stuuk- en schilderwerk is een verbetering aan het gebouw. Jouw verhuurder heeft dit niet verzekerd omdat jij het werk hebt laten uitvoeren.
 • Jij huurt een ruimte die bestemd is voor horeca. Hierin laat jij een deel van de keuken vervangen. De keuken is nagelvast verbonden met het gebouw, dit is een duidelijke verbetering en valt dus onder huurdersbelang.

Voor welke schade biedt de inventaris- en goederenverzekering dekking?

Wij maken een vergelijking tussen vier aanbieders, Reaal, a.s.r., NN en HDI. Alle 4 bieden zij de inventaris- en goederenverzekering aan, dit is een uitgebreide gevaren verzekering. De belangrijkste dekkingen bieden ze alle vier aan zoals hieronder weergegeven.

Het verschil is dat ze de dekkingen allemaal onder verschillende voorwaarden en beperkingen aanbieden. Aan de hand van jouw beroep en behoeftes kiezen wij de passende aanbieder.

Schades

$ 99

Per Month
 • Aanrijding en -varing
 • Afpersing of beroving
 • Blikseminslag
 • Brand (en blussen)
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Inductie
 • Overspanning
 • Neerslag
 • Ontploffing
 • Overstroming
 • Rook en roet
 • Storm
 • Vandalisme
 • Water en stoom

ReaalUitgebreide dekking

$ 99

Per Month
 • ✔ (bij braaksporen)
 • Alleen gevolgschade
 • ✔ (na regenval)
 • ✔ (bij braaksporen)

a.s.r.

$ 99

Per Month
 • ✔ (bij braaksporen)
 • Alleen gevolgschade
 • 25% verz. bedrag
 • 25% verz. bedrag
 • ✔ (na regenval)
 • ✔ (bij braaksporen)

NN

$ 99

Per Month
 • ✔ (bij braaksporen)
 • Alleen gevolgschade
 • ✔ (na regenval)
 • ✔ (bij braaksporen)

HDI

$ 99

Per Month
 • ✔ (bij braaksporen)
 • Alleen gevolgschade
 • ✔ (na regenval)
 • ✔ (bij braaksporen)

Voor welke kosten biedt de inventaris- en goederenverzekering dekking?

Verzekerd zijn jouw spullen die je gebruikt ten behoeven van jouw bedrijf en de goederen die het mogelijk maken jouw beroep uit te oefenen alsmede het huurdersbelang. We hebben laten zien tegen welke schades de inventaris- en goederenverzekering dekking biedt. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding wanneer jij schade hebt,

Kosten

$ 99

Per Month
 • Onderverzekering
 • Extra kosten
 • Opruimingskosten
 • Tuinaanleg
 • Bestrating
 • Geldswaardig papier
 • lichtreclame
 • koelschade

Reaal

$ 99

Per Month
 • 10% verz. bedrag
 • 20% verz. bedrag
 • 20% verz. bedrag
 • Max € 15.000,-
 • Max € 15.000,-
 • Max € 2.500,-
 • Max € 5.000,-
 • Max € 2.500,-

a.s.r.

$ 99

Per Month
 • 10% verz bedrag
 • 10% verz bedrag
 • 10% verz bedrag
 • Max € 1.000,-

NNUitgebreide dekking

$ 99

Per Month
 • Max € 1.000,-

HDI

$ 99

Per Month
 • Max € 25.000
 • 10% verz bedrag
 • Max € 25.000,-
 • Max € 25.000,-
 • Max € 1.500,-
 • € 5.000,-

Waar biedt de inventaris- en goederenverzekering dekking tegen schade?

De inventaris- en goederenverzekering samengevat

Zoals wij hebben laten zien is de inventaris- en goederenverzekering erg breed. Dit is belangrijk omdat de inhoud inventaris ook heel breed aan zijn. De inventaris van jouw bedrijf kan bestaan uit de inventaris die wij al eerder hebben benoemd maar ook machines, (goederen)voorraad, elektronica, apparatuur en geld kunnen hiertoe behoren. Naast de inventaris- en goederenverzekering zijn er meer verzekeringen die dienen als een verlengde van de inventaris- en goederenverzekering. De aanvullende verzekeringen maken, waar nodig, de dekking compleet.
Hieronder een aantal aansluitende verzekeringen in het kort:

Elektronicaverzekering

De elektronicaverzekering is een all-risk verzekering. Dit houdt in dat de elektronicaverzekering dekking biedt tegen elk van buiten komend onheil. Dit is de meest uitgebreide dekking die een verzekering kan bieden. De elektronicaverzekering biedt dus een all- risk dekking tegen schade aan jouw elektronica.

De elektronicaverzekering  wordt gezien als een aanvulling op de inventaris- en goederenverzekering. Waar de dekking van de inventaris- en goederenverzekering stopt, begint de elektronicaverzekering. De inventaris- en goederenverzekering biedt bijvoorbeeld dekking voor schade door brand, dit doet de elektronicaverzekering niet omdat dit al onder de dekking valt van de inventaris- en goederenverzekering. Wat een elektronicaverzekering dekt zijn de risico’s die de inventaris- en goederenverzekering niet dekt. Denk aan het laten vallen van een laptop of het kapot gaan van een kassasysteem door een eigen gebrek.

Machinebreukverzekering

De machinebreukverzekering is evenals de elektronicaverzekering een aanvulling op de inventaris- en goederenverzekering. De inventaris- en goederenverzekering en de elektronicaverzekering bieden dekking tot een vooraf vastgesteld bedrag. Al jouw eigendommen samen bepalen dit bedrag. Wat de specifieke inhoud is van jouw inventaris is niet van belang. Dit is anders bij de machinebreukverzekering. Wanneer jij een machinebreukverzekering afsluit doe jij dit voor een specifieke machine, dit wordt bij het aangaan van de verzekering uitvoerig besproken.
De machinebreukverzekering biedt dus dekking tegen schade aan de verzekerde machine. Een aantal schadeoorzaken waar de machinebreukverzekering onder andere dekking voor biedt zijn de volgende:

 • materiaalmoeheid;
 • kortsluiting;
 • kwaadwilligheid, onbekwaamheid, nalatigheid, etc., van personeel;
 • het weigeren van automaten;
 • niet functionerende koelsystemen, beveiligingen of smeersystemen;
 • schade als gevolg van onoordeelkundige bediening.
Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering is evenals de elektronica- en machinebreukverzekering een aanvulling op de inventaris en goederenverzekering. De bedrijfsschadeverzekering kan niet worden afgesloten zonder inventaris- en goederenverzekering omdat de bedrijfsschade die wordt verzekerd verbonden is aan de (eventuele) gebreken van de inventaris.

Wanneer je schade hebt door bijvoorbeeld brand of lekkage heb jij allereerst schade aan jouw eigendommen. Daarbij kan de schade dusdanig zijn dat jouw bedrijf dichtmoet, het kan voorkomen dat jij maar op halve kracht kan draaien. Dit kost geld, deze schade wordt bedrijfsschade genoemd. Jij verliest hierdoor omzet maar jouw lasten lopen door. Dit risico kan jij afdekken door het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering. De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de inkomstenderving die jij ondervindt door de schade die jij hebt geleden.

Alle verzekeringen die nu zijn genoemd, worden ook bezitsverzekeringen of brandverzekeringen genoemd. Dit omdat van oorsprong jouw bezittingen werden verzekerd tegen grote risico’s die voor jou zelf te groot zijn om te dragen. Brand is de meest bekende schadeoorzaak.

Alle brandverzekeringen houden verband met elkaar. De inventaris- en goederenverzekering biedt een brede dekking voor jouw inventaris maar is niet specialistisch. De aanvullende verzekeringen dekken allen een specifiek risico af. Afhankelijk van jouw beroep en situatie kunnen we een pakket aanbieden wat past bij jouw wensen en benodigdheden.

Premie berekenen

Hier kan je eenvoudig online je premie berekenen en direct de verzekering aanvragen:

Premie berekenen

Wil je dat wij een voorstel voor je uitwerken? Of tegelijkertijd meerdere verzekeringen aanvragen? Vul dan dit formulier in. Aan de hand van deze gegevens ontvang je uiterlijk de volgende werkdag per e-mail een overzicht met passende bedrijfsverzekeringen:

Formulier invullen

Veelgestelde vragen

Wat verzekert de inventaris- en goederenverzekering?

De essentie van deze verzekering is dat jouw spullen zijn verzekerd tegen “(alle) van buitenkomende onheilen”. Het is belangrijk dat de schade buiten jouw macht om ontstaat, er mag dus geen sprake zijn van opzet. Belangrijkste gedekte schadeoorzaken zijn:

 • Brand;
 • Waterschade:
 • Blikseminslag:
 • Storm;
 • Diefstal.

Naast deze grote en vaak impact volle schadeoorzaken kan je ook aan minder ingrijpende schades denken zoals val- en stootschade. Dit is dus een vraag die niet zomaar beantwoord kan worden. In de tabellen op deze pagina hebben wij een overzicht gegeven van de belangrijkste dekkingen.

Wat verzekert de inventaris- en goederenverzekering niet?

Wat niet onder de dekking van de inventaris- en goederenverzekering valt zijn catastroferisico’s. Hierbij kan je aan de volgende voorbeelden denken:

 • Molest;
 • atoomkernreacties;
 • aardbevingen;
 • vulkanische uitbarstingen;
 • overstromingen.

Naast de catastroferisico’s is ook scha​de door soft​wa​re uitgesloten van dekking. Hier wordt door de verschillende aanbieders het volgende mee bedoeld:

 • Reaal: Is de software waarmee je werkt gekoppeld aan softwarekeys of dongels? Dan ben je niet verzekerd voor diefstal van de softwarekeys of dongels.
 • a.s.r.: Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.
 • NN: Schade aan computerbestanden of andere digitale informatiebestanden is niet verzekerd.
 • HDI: Schade aan computers of bestanden door niet goedwerkende software is niet verzekerd.

Wat betekent onderverzekering/overdekking?

Onderverzekering wil zeggen dat de verzekerde som, het bedrag waarvoor jouw spullen zijn verzekerd, lager is dan de werkelijke waarde. Dus bijvoorbeeld:
Jij huurt een kantoorpand en verzekerd jouw inventaris voor een bedrag van € 15.000,-. Er ontstaat brand en jouw spullen verbranden. Een expert geeft aan dat jouw inventaris eigenlijk € 20.000,- waard was. Jij bent dan onderverzekerd. Wanneer de verzekeraar hier geen dekking voor biedt is de schade-uitkering lager als blijkt dat jij onderverzekerd bent.

Hierom is het van belang om jouw spullen goed en volledig te verzekeren.

Wat is een uitgebreide gevaren verzekering (UGV)?

Uitgebreide gevaren verzekering heeft betrekking op de dekking die wordt geboden. Zoals uit de vergelijkingen duidelijk is geworden lijken dekkingen die de verschillende verzekeraars aanbieden erg op elkaar.

Bij het afsluiten van een brandverzekering kan een keuze worden gemaakt uit verschillende dekkingsvormen. Globaal zijn deze als volgt in te delen:

 • brand, met brand wordt gelijkgesteld de schade ontstaan door het blussen van een brand, ontploffing en blikseminslag (BOB, ook wel genoemd ‘kale brand’);
 • brand- en vliegtuigschade;
 • brand-, storm- en vliegtuigschade;
 • uitgebreide gevarenverzekering (UGV).

UGV biedt onder andere dekking voor de volgende schades:

 • brand/ontploffing;
 • blikseminslag;
 • vliegtuigschade;
 • storm;
 • waterschade door regen-, sneeuw- en smeltwater;
 • waterschade uit leidingen door een defect of vorst;
 • waterschade door een breuk van een aquarium (inclusief de schade aan het aquarium en de inhoud);
 • waterschade door een lekkage van een waterbed;
 • diefstal;
 • vandalisme na wederrechtelijk binnendringen;
 • gewelddadige beroving en afpersing van inventaris en goederen van het bedrijf (zaken van klanten of werknemers zijn uitgesloten);
 • schade door glasbreuk (dus niet het glas zelf);
 • schade door een stroomstoring;
 • olie-, rook- en roetschade;
 • schade door aanrijding en aanvaring;
 • schade door omvallen van bomen, kranen en heistellingen.

Wat wordt er bedoeld met extra kosten?

Dit zijn extra kosten die gemaakt moeten worden voor noodzakelijke veranderingen en noodvoorzieningen aan het bedrijfspand op last van bevoegde autoriteiten. Dit is exclusief brandblus- en brandmeldinstallaties.

Wat is inductie of overspanning?

Inductie (overspanning) is elektrische ontlading. Hiervoor is geen blikseminslag nodig, dit kan wel. Inductie kan jouw elektronische apparaten (onherstelbaar) beschadigen.

Wat is een eigen gebrek?

Eigen gebrek wil zeggen dat de schade aan het goed/product niet is ontstaan door een invloed van buitenaf maar komt vanuit het goed/product zelf.
Bijvoorbeeld:

 • Een koffiezetapparaat werkt niet meer omdat er een draad is doorgebrand;
 • Een laptop werkt niet meer omdat het koelsysteem het heeft begeven;
 • Een machine werkt niet meer omdat er een onderdeel versleten is.

Verzekeraars die wij onder andere meenemen in onze vergelijking

Waarom via Verzekeringen24?

Denkt met je mee

Wij denken met je mee en kijken of en welke verzekering of dienst voor jouw geval het best aansluit.

Scherp tarief

Daarbij streven wij ernaar onze diensten tegen een zo scherp mogelijk tarief aan te bieden.

Groeit mee met je activiteiten

Als je onderneming groeit of verandert, dan helpen wij je om te bepalen waar je nog meer rekening mee moet houden.

Bereikbaar

Je kan contact met ons opnemen via de kanalen die jou uitkomen, zoals telefoon, e-mail, chat en WhatsApp.

Hulp nodig?

Weten welke bedrijfsverzekeringen jij nodig hebt?